What you will learn
Dalam tajuk satu ini, kita akan mempelajari gerakan kenderaan darat, laju, halaju dan pecutan serta konsep inersia dan momentum. Melalui pembelajaran kali ini, pelajar akan mendapat kemahiran mengira laju, pecutan serta momemtum sesuatu pelanggaran. Semoga pelajar dapat memahami tajuk satu ini dengan baik supaya memudahkan pelajar meneruskan dengan tajuk dua dan tiga dalam topik gerakan selepas ini. Selamat belajar!
Created by Teacher Romei
1867 followers
175 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!