Question set
UJI MINDA Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 5
What you will learn

Melalui uji minda ini, pelajar dapat mengetahui bentuk- bentuk soalan melibatkan permasalahan. Pelajar juga dapat mengenal pasti kata kunci setiap permasalahan dan dapat menambah kemahiran dalam menjawab soalan.
https://osem.me/lesson/10328 copied!