Question & notes
Ikhlas Adab (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 5
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mempelajari tentang akhlak Islamiah iaitu ikhlas.
Pelajar akan dapat memahami apa itu ikhlas dan kelebihannya.
https://osem.me/lesson/10305 copied!