Question & notes
TAYAMUM Pendidikan Islam UPSR Darjah 5
CHP Ibadah SUBCHP Memahami dan mengamalkan konsep asas tayamum
What you will learn

Islam telah memberi kemudahan dan keizinan kepada umatnya untuk bertayamum sebagai ganti kepada wuduk dan mandi wajib. Kelonggaran ini untuk memastikan umatnya tidak meninggalkan ibadah dengan sengaja. Selain itu, Islam juga menyeru agar sentiasa berada dalam keadaan suci.
https://osem.me/lesson/1030/TAYAMUM copied!