Question set
KEBERSIHAN DAN KESIHATAN Bahasa Melayu UPSR Darjah 3
CHP Kesihatan dan kebersihan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyatakan tiga manfaat menjaga kebersihan dan tiga manfaat menjaga kesihatan. Pelajar juga boleh memberi respons sama ada ayat penyata yang diberi betul atau salah. Soalan dalam latihan ini merupakan antara soalan yang digunakan oleh guru di sekolah untuk mentaksir kefahaman pelajar.
https://osem.me/lesson/10200/KEBERSIHAN-DAN-KESIHATAN copied!