Mrs. Hasna binti Hamzah
@hasna-hamzah
1062 Followers
Pendekatan saya adalah berbeza untuk setiap pelajar kerana setiap pelajar mempunyai kebolehan yang berbeza dan hanya melalui bimbingan yang tepat akan memastikan kecemerlangan berterusan mereka khusus... More
Pendekatan saya adalah berbeza untuk setiap pelajar kerana setiap pelajar mempunyai kebolehan yang berbeza dan hanya melalui bimbingan yang tepat akan memastikan kecemerlangan berterusan mereka khususnya dalam peperiksaan yang sebenar. Melalui platform Osem saya akan berkongsi pengetahuan dan pengalaman melalui nota yang komprehensif dan soalan-soalan kuiz yang berorientasikan peperiksaan untuk membantu pelajar lebih bersedia untuk menghadapi peperiksaan sebenar. Less

Lessons


Kata Hubung

Darjah 6


Kata Penguat

Darjah 6


Kata Nafi

Darjah 6


Praktis Pintar : Kata Nafi

Darjah 5


Kata Bantu

Darjah 6


Praktis Pintar : Kata Bantu

Darjah 5


Praktis Topik : Kata Nafi

Darjah 4


Fokus Peperiksaan : Himpunan Tatabahasa ( Set 4)

Darjah 6


Praktis Pintar : Himpunan Tatabahasa

Darjah 5


Kata Penguat

Darjah 4


Kata Pemeri

Darjah 4


Kata Bantu

Darjah 4


Kata Pemeri

Darjah 5


Kata Penguat

Darjah 5


Nombor Bulat Hingga 100 000

Darjah 4


Nombor Bulat Hingga 100 (Bahagian 2)

Darjah 1


Nombor Bulat Hingga 1000 000

Darjah 5


Praktis UPSR : Pecahan

Darjah 6


Praktis UPSR : Perpuluhan

Darjah 6


Tambah Dalam Lingkungan 100 000

Darjah 4


Praktis Pintar : Tambah dalam lingkungan 100 000

Darjah 4


Praktis UPSR : Wang

Darjah 6


Praktis UPSR : Pemahaman ( Set 1)

Darjah 6


Praktis UPSR : Pemahaman (Set 2)

Darjah 6


Gerak Gempur : Nombor Bulat Hingga 1000 000

Darjah 5


Praktis Pintar : Nombor Bulat Hingga 100

Darjah 1


Masa dan Waktu

Darjah 6


Praktis UPSR : Koleksi Peperiksaan Sebenar ( Set 1)

Darjah 6


Koleksi Peperiksaan Sebenar : Nombor dan Operasi

Darjah 6


Praktis Pintar : Pemahaman

Darjah 2


Praktis Cemerlang : Pemahaman ( Set 1)

Tingkatan 1


Respirasi ( Bahagian 1)

Tingkatan 3


Respirasi (Bahagian 2) : Pergerakan dan Pertukaran Gas Dalam Badan

Tingkatan 3


Respirasi (Bahagian 3) : Kesihatan Sistem Respirasi Manusia

Tingkatan 3


Praktis UPSR : ( Kata Bantu dan Kata Penguat)

Darjah 6


Praktis Pintar : Kata Penguat dan Kata Bantu

Darjah 5


Praktis Topik : Kata Bantu dan Kata Penguat

Darjah 4


Pengawetan Makanan

Darjah 6


Praktis UPSR : Kata Bilangan dan Kata Perintah

Darjah 6


Praktis UPSR : Kata Penegas dan Kata Nafi

Darjah 6


Praktis Pintar : Kata Perintah dan Kata Bilangan

Darjah 5


Praktis Topik : Kata Perintah dan Kata Bilangan

Darjah 4


Praktis UPSR : Kata Tanya dan Kata Adjektif

Darjah 6


Praktis Pintar : Kata Kerja dan Kata Sendi Nama

Darjah 5


Praktis Topik : Kata Sendi Nama dan Kata Kerja

Darjah 4


Praktis UPSR : Kata Adjektif dan Kata Kerja

Darjah 6


Praktis Topik : Kata Kerja dan Kata Hubung

Darjah 4


Praktis UPSR : Bandingan Semacam dan Kata Ganda

Darjah 6


Praktis UPSR : Kata Majmuk dan Imbuhan

Darjah 6


Praktis UPSR : Antonim dan Sinonim

Darjah 6


Praktis UPSR : Sinonim dan Antonim

Darjah 4


Praktis UPSR : Peribahasa dan Penjodoh Bilangan

Darjah 6

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!