Mrs. Hasna binti Hamzah
@hasna-hamzah
1062 Followers
Pendekatan saya adalah berbeza untuk setiap pelajar kerana setiap pelajar mempunyai kebolehan yang berbeza dan hanya melalui bimbingan yang tepat akan memastikan kecemerlangan berterusan mereka khusus... More
Pendekatan saya adalah berbeza untuk setiap pelajar kerana setiap pelajar mempunyai kebolehan yang berbeza dan hanya melalui bimbingan yang tepat akan memastikan kecemerlangan berterusan mereka khususnya dalam peperiksaan yang sebenar. Melalui platform Osem saya akan berkongsi pengetahuan dan pengalaman melalui nota yang komprehensif dan soalan-soalan kuiz yang berorientasikan peperiksaan untuk membantu pelajar lebih bersedia untuk menghadapi peperiksaan sebenar. Less

Lessons


Ujian Pemahaman Bulan April (Set 2)

Darjah 6


Perpuluhan ( Nota dan Kuiz)

Darjah 6


Kemahiran Saintifik

Darjah 3


Kemahiran Saintifik

Darjah 2


Wang

Darjah 6


Peratus

Darjah 6


Kuiz Tatabahasa ( Peribahasa)

Darjah 6


Peraturan Bilik Sains

Darjah 2


Peraturan Bilik Sains

Darjah 3


Proses Hidup Haiwan

Darjah 5


Kemahiran Saintifik

Darjah 1


Pengelasan Mikroorganisma

Tingkatan 5


Peraturan Bilik Sains

Darjah 1


Kemahiran Saintifik

Darjah 5


Kuiz Tatabahasa ( Peribahasa - Set 2)

Darjah 6


Ujian Pemahaman ( Set 1)

Darjah 5


Ujian Pemahaman Bulan April ( Set 2)

Darjah 5


Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Mikroorganisma

Tingkatan 5


Mikroorganisma Berfaedah

Tingkatan 5


Kesan Mikroorganisma Berbahaya Kepada Manusia

Tingkatan 5


Cara Jangkitan dan Pencegahan Jangkitan Mikroorganisma

Tingkatan 5


Ujian Tatabahasa Bulan April (Set 3)

Darjah 6


Kata Ganti Nama Diri

Darjah 5


Kata Ganti Nama Diri

Darjah 6


Proses Hidup Manusia (Perkumuhan dan Penyahtinjaan)

Darjah 4


Proses Hidup Manusia

Darjah 4


Proses Hidup Manusia (Pewarisan)

Darjah 4


Ujian Pemahaman Bulan April ( Set 1)

Darjah 4


Ujian Tatabahasa Kertas 1 ( Set 3)

Darjah 5


Ujian Pemahaman Bulan April ( Set 4)

Darjah 6


Kuiz Pemahaman (Set 1)

Darjah 3


Pembentukan Malaysia

Darjah 6


Kata Sendi Nama

Darjah 6


Kata Sendi Nama

Darjah 5


Peraturan Bilik Sains

Darjah 6


Tanda Baca

Darjah 6


Tanda Baca

Darjah 5


Kata Sendi Nama

Darjah 4


Tanda Baca

Darjah 4


Fokus Peperiksaan : Pecahan

Darjah 6


Kata Hubung

Darjah 5


Praktis Pintar : Kata Hubung

Darjah 5


Manusia ( Gigi)

Darjah 3


Fokus Peperiksaan : Himpunan Tatabahasa

Darjah 6


Fokus Peperiksaan : Himpunan Tatabahasa (Set 2)

Darjah 6


Praktis Pintar : Himpunan Tatabahasa

Darjah 5


Fokus Peperiksaan : Himpunan Tatabahasa (Set 3)

Darjah 6


Kata Nama Am dan Kata Nama Khas

Darjah 6


Praktis Pintar : Kata Nama Am dan Kata Nama Khas

Darjah 5


Kata Seru

Darjah 6


Kata Seru

Darjah 4


Kata Pemeri

Darjah 6

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!