Mrs. Hasna binti Hamzah
@hasna-hamzah
1052 Followers
Pendekatan saya adalah berbeza untuk setiap pelajar kerana setiap pelajar mempunyai kebolehan yang berbeza dan hanya melalui bimbingan yang tepat akan memastikan kecemerlangan berterusan mereka khusus... More
Pendekatan saya adalah berbeza untuk setiap pelajar kerana setiap pelajar mempunyai kebolehan yang berbeza dan hanya melalui bimbingan yang tepat akan memastikan kecemerlangan berterusan mereka khususnya dalam peperiksaan yang sebenar. Melalui platform Osem saya akan berkongsi pengetahuan dan pengalaman melalui nota yang komprehensif dan soalan-soalan kuiz yang berorientasikan peperiksaan untuk membantu pelajar lebih bersedia untuk menghadapi peperiksaan sebenar. Less

Lessons


Pecahan

Darjah 6


Pemahaman Kertas 1 ( Set 1)

Darjah 6


Bahasa Melayu Pemahaman Kertas 1 ( Set 2)

Darjah 6


Kemahiran Saintifik

Darjah 6


Mikroorganisma

Darjah 6


Kemandirian Spesies Haiwan dan Kepentingannya

Darjah 5


Proses Hidup Haiwan

Darjah 5


Peraturan Bilik Sains

Darjah 5


Makmal Sains Anda

Tingkatan 1


Ujian Pemahaman Kertas 1 (Set 3)

Darjah 6


Sains Adalah Sebahagian Daripada Kehidupan seharian

Tingkatan 1


Interaksi Antara Haiwan

Darjah 6


Kuantiti fizik dan unitnya

Tingkatan 1


Pemahaman Kertas 1 ( Set 4)

Darjah 6


Bahasa Melayu Pemahaman Kertas 1 ( Set 6)

Darjah 6


Tatabahasa (Set 1)

Darjah 3


Daya

Darjah 6


Peraturan Bilik Sains

Darjah 4


Ujian Pemahaman Kertas 1 (Set 7)

Darjah 6


Interaksi Antara Tumbuhan

Darjah 6


Sel Sebagai Unit Kehidupan

Tingkatan 1


Latihan Tatabahasa : Kata Sendi Nama

Darjah 6


Pemeliharaan dan Pemuliharaan

Darjah 6


Latihan Tatabahasa Penggunaan Kata Nafi

Darjah 6


Kuiz Tatabahasa Penggunaan Kata Kerja

Darjah 6


Latihan Pengukuhan Mikroorganisma (Set 2)

Darjah 6


Latihan Pengukuhan Mikroorganisma (Set 3)

Darjah 6


Latihan Sains Pemeliharan dan Pemuliharaan ( Set 2)

Darjah 6


Latihan Pengukuhan: Interaksi Antara Hidupan

Darjah 6


Kuiz Mikroorganisma (Set 4)

Darjah 6


Latihan Pengukuhan Bulan April ( Set 1)

Darjah 5


English Grammar Test : Prepositions

Darjah 6


Latihan Tatabahasa Penjodoh Bilangan

Darjah 6


Latihan Tatabahasa Kata Adjektif

Darjah 6


Respirasi sel dan fotosintesis

Tingkatan 1


Sains Ujian April ( Set 1)

Darjah 6


Kuiz Interaksi Antara Hidupan (Set 2)

Darjah 6


English Test Paper 1

Darjah 6


Nombor dan Operasi ( Nota dan Kuiz)

Darjah 6


Latihan Kemahiran Saintifik (Set 3)

Darjah 6


Koordinasi dan Gerakbalas

Tingkatan 1


Kuiz Tatabahasa Kata Adjektif ( Set 2)

Darjah 6


Kuiz Simpulan Bahasa ( Set 1)

Darjah 6


Hubungan Makanan Antara Hidupan

Darjah 5


Kuiz Interaksi Antara Hidupan (Set 3)

Darjah 6


Grammar (Adjectives)

Darjah 6


Grammar Test (Comparison of Adjectives)

Darjah 6


Grammar Test ( Adjectives)

Darjah 6


Proses Hidup Tumbuhan

Darjah 5


Kemahiran Saintifik

Darjah 4


Proses Hidup Manusia (Pernafasan Manusia)

Darjah 4


Ujian Pemahaman Bulan April ( Set 1)

Darjah 6

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!