Mr. Dasuki bin musa
@dasuki-bin-musa
27 lessons
32 followers
1. Mempunyai pengalaman selama 25 tahun dalam mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu peringkat Sekolah Rendah.
2. Berpengalaman dalam menggubal soalan mata pelajaran Bahasa Melayu peringkat zon dan daerah.
3. Berpengalaman sebagai penceramah berkenaan teknik-teknik menjawab ujian UPSR.
4. Lebih sepuluh tahun pengalaman mengajar di salah satu pusat tuisyen terkemuka di Bandaraya Kuching, Sarawak
5. Menyertai sesi dialog bersama munsyi dewan.

1. Have 25 years of experience in teaching Malay Language subjects at Primary School level.
2. Experienced in formulating Questions of Malay language subjects at zone and district level.
3. Experienced as a speaker on the techniques of answering UPSR tests.
4. Over ten years of teaching experience at one of the leading tuition centres in Kuching City, Sarawak
5. Participate in dialogue sessions with munsyi hall.
Lesson
Post
  • All
  • BM, Darjah 6 (14)
  • BM, Darjah 4 (8)
  • BM, Darjah 1 (2)
  • BM, Darjah 2 (1)
  • BM, Darjah 4 (1)
  • BM, Darjah 5 (1)
MoreDownload Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.


https://osem.me/dasuki-bin-musa copied!