Cikgu Halim
@cikgu-halim
1070 Followers
Sangat ingin melihat pendidikan anda lalui berkualiti dan memberi manfaat kepada orang lain. Semoga anda menjadi yang terbaik di dunia bersama nilai indah terpuji!
Sangat ingin melihat pendidikan anda lalui berkualiti dan memberi manfaat kepada orang lain. Semoga anda menjadi yang terbaik di dunia bersama nilai indah terpuji! Less

Lessons


KEMASYARAKATAN

Darjah 5


ANTONIM (1)

Darjah 5


WARISAN BANGSA

Darjah 5


MASA DAN WAKTU

Darjah 2


PERTANIAN DAN PENTERNAKAN DI MALAYSIA

Darjah 5


PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN

Darjah 5


EKONOMI MALAYSIA

Darjah 5


LESTARIKAN BUMI KITA

Darjah 5


JELAJAH SAINS DAN CIPTAAN

Darjah 5


KOMUNITI PRIHATIN

Darjah 6


KESELAMATAN DIUTAMAKAN

Darjah 6


PUPUK PERPADUAN

Darjah 6


SEMARAKKAN PERTANIAN DAN PENTERNAKAN KITA

Darjah 6


RANCAKKAN EKONOMI KITA

Darjah 6


PENGUKURAN

Darjah 4


KEBERSIHAN DAN KESIHATAN

Darjah 3


KEKELUARGAAN

Darjah 3


PERPADUAN

Darjah 3


KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN ESTETIKA

Darjah 3


KELESTARIAN ALAM

Darjah 3


PERTANIAN DAN PENTERNAKAN

Darjah 3


EKONOMI, KEUSAHAWANAN DAN KEWANGAN

Darjah 3


KEKELUARGAAN

Darjah 2


PERPADUAN

Darjah 2


KEBERSIHAN DAN KESIHATAN

Darjah 2


KEBUDAYAAN KITA

Darjah 2


JATI DIRI, PATRIOTISTISME DAN KEWARGANEGARAAN

Darjah 2


ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU

Darjah 2


PERTANIAN DAN PENTERNAKAN

Darjah 2


INTEGRITI

Darjah 2


KATA NAMA AM DAN KATA NAMA KHAS

Darjah 2


15 KATA MAJMUK DIEJA RAPAT

Darjah 3


15 KATA MAJMUK DIEJA RAPAT

Tingkatan 1


15 KATA MAJMUK DIEJA RAPAT

Tingkatan 2


15 KATA MAJMUK DIEJA RAPAT

Tingkatan 3


15 KATA MAJMUK DIEJA RAPAT

Tingkatan 4


15 KATA MAJMUK DIEJA RAPAT (2)

Darjah 3


15 KATA MAJMUK DIEJA RAPAT (2)

Tingkatan 1


15 KATA MAJMUK DIEJA RAPAT (2)

Tingkatan 2


15 KATA MAJMUK DIEJA RAPAT (2)

Tingkatan 3


15 KATA MAJMUK DIEJA RAPAT (2)

Tingkatan 4


KATA NAMA AM DAN KATA NAMA KHAS

Darjah 3


KATA NAMA AM DAN KATA NAMA KHAS

Darjah 4


BERCUTI DI KAMPUNG

Darjah 1


KATA NAMA AM DAN KATA NAMA KHAS

Darjah 5


KATA NAMA AM DAN KATA NAMA KHAS

Darjah 6


LATIH TUBI TATABAHASA 4

Darjah 4


LATIH TUBI TATABAHASA 5

Darjah 4


LATIH TUBI TATABAHASA 6

Darjah 4


LATIH TUBI TATABAHASA 7

Darjah 4


LATIH TUBI TATABAHASA 8

Darjah 4


LATIH TUBI TATABAHASA 9

Darjah 4

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!