Cikgu Halim
@cikgu-halim
1017 Followers
Sangat ingin melihat pendidikan anda lalui berkualiti dan memberi manfaat kepada orang lain. Semoga anda menjadi yang terbaik di dunia bersama nilai indah terpuji!
Sangat ingin melihat pendidikan anda lalui berkualiti dan memberi manfaat kepada orang lain. Semoga anda menjadi yang terbaik di dunia bersama nilai indah terpuji! Less

Lessons


SEJARAH WARISAN NEGARA KITA

Darjah 5


JATA NEGARA

Darjah 5


KATA PENGUAT

Darjah 4


Haiwan

Darjah 2


KATA PEMERI

Darjah 3


KATA PEMERI BAHAGIAN DUA

Darjah 3


KATA BILANGAN

Darjah 3


KATA BANTU

Darjah 3


KATA BANTU

Darjah 6


KATA BANTU (BAHAGIAN DUA)

Darjah 6


KATA BANTU (BAHAGIAN TIGA)

Darjah 6


KATA BANTU

Darjah 4


KATA BANTU

Darjah 5


KATA NAFI

Darjah 6


PERIBAHASA (BAHAGIAN SATU)

Darjah 6


PERIBAHASA (BAHAGIAN DUA)

Darjah 6


KATA KERJA (Bahagian satu)

Darjah 4


KATA KERJA (Bahagian dua)

Darjah 4


ANTONIM (Bahagian satu)

Darjah 6


ANTONIM (Bahagian dua)

Darjah 6


ANTONIM (Bahagian tiga)

Darjah 6


KATA TANYA

Darjah 5


SINONIM

Darjah 6


PENJODOH BILANGAN

Darjah 6


KATA ADJEKTIF

Darjah 6


PENANDA WACANA BAHAGIAN SATU

Tingkatan 5


PENANDA WACANA BAHAGIAN DUA

Tingkatan 5


PENANDA WACANA

Darjah 6


PENJODOH BILANGAN BAHAGIAN 3

Darjah 6


PENJODOH BILANGAN BAHAGIAN 2

Darjah 6


Penjodoh Bilangan

Darjah 2


Penjodoh Bilangan

Darjah 4


Penjodoh Bilangan

Darjah 5


Latihan Imbuhan

Darjah 6


Latihan Imbuhan

Darjah 4


SINONIM

Darjah 5


KESELAMATAN DIUTAMAKAN

Darjah 6


KATA NAMA AM

Darjah 4


KATA NAMA AM

Darjah 5


LATIHAN IMBUHAN

Darjah 3


KATA TEPAT

Darjah 6


KATA TEPAT

Darjah 5


KATA NAMA KHAS

Darjah 6


KATA IMBUHAN

Tingkatan 1


Kata Tepat

Darjah 4


Latihan Pemahaman UPSR (1)

Darjah 6


KATA HUBUNG

Darjah 2


Latihan Pemahaman UPSR (2)

Darjah 6


Latihan Pemahaman UPSR (3)

Darjah 6


Latihan Pemahaman UPSR (4)

Darjah 6


Latihan Pemahaman UPSR (5)

Darjah 6


Latihan Pemahaman UPSR (6)

Darjah 6

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!