Ms. Balqish Zulaikha
@balqishzulaikha
1422 Followers
Mempunyai pengalaman sebagai guru mata pelajaran Sejarah (Tingkatan 1) dan Bahasa Melayu (Peralihan) di Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Unjur dan di Sekolah Kebangsaan Batu Belah sebagai Guru mata pe... More
Mempunyai pengalaman sebagai guru mata pelajaran Sejarah (Tingkatan 1) dan Bahasa Melayu (Peralihan) di Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Unjur dan di Sekolah Kebangsaan Batu Belah sebagai Guru mata pelajaran Bahasa Melayu (Tahun 1 dan Tahun 2) serta Pendidikan Kesenian (Tahun 2). Sentiasa berdedikasi dalam mendidik generasi muda dan mampu berfikir secara kreatif untuk memastikan pelajar dapat belajar di dalam suasana yang lebih menyeronokkan. Less

Lessons


PRAKTIS PT3 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK MAKANAN)

Tingkatan 2


PENGUKUHAN TATABAHASA : KATA SERU

Darjah 3


UJI MINDA : TATABAHASA

Darjah 3


UJI KEFAHAMAN : IMBUHAN AWALAN DAN AKHIRAN

Darjah 3


UJI MINDA UPSR : KATA KERJA

Darjah 3


UJI MINDA UPSR : KATA GANTI NAMA DIRI

Darjah 3


UJI MINDA UPSR : PENJODOH BILANGAN

Darjah 3


UJI MINDA UPSR : KATA HUBUNG

Darjah 3


UJI MINDA UPSR : KATA SENDI NAMA

Darjah 3


UJI MINDA UPSR : KATA GANDA

Darjah 3


NOMBOR BULAT HINGGA 100

Darjah 1


TAMBAH DAN TOLAK

Darjah 1


PECAHAN

Darjah 1


WANG

Darjah 1


MASA DAN WAKTU

Darjah 1


Panjang, Jisim dan Isi Padu Cecair

Darjah 1


BENTUK

Darjah 1


DATA

Darjah 1


UJI KEFAHAMAN : ALLAH BERSIFAT AL-'ALIM

Darjah 3


UJI KEFAHAMAN : ALLAH BERSIFAT AL-HAKIM

Darjah 3


UJI KEFAHAMAN : KONSEP BERSUCI (HADAS BESAR)

Darjah 3


UJI KEFAHAMAN : SUNAT AB'AD DAN SUNAT HAI'AT

Darjah 3


UJI KEFAHAMAN : PERISTIWA PENERIMAAN WAHYU PERTAMA NABI MUHAMMAD

Darjah 3


UJI KEFAHAMAN : IKTIBAR KEUNGGULAN SIFAT TABLIGH NABI MUHAMMAD SAW

Darjah 3


UJI KEFAHAMAN : ADAB TIDUR

Darjah 3


PRAKTIS RBT : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK MEKATRONIK)

Tingkatan 3


PRAKTIS RBT : PEMBANGUNAN PRODUK (PENGHASILAN PRODUK)

Tingkatan 3


PRAKTIS RBT : REKA BENTUK DALAM PERNIAGAAN

Tingkatan 3


PENTAKSIRAN : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Tingkatan 3


PRA PT3 : REKA BENTUK TEKNOLOGI

Tingkatan 3


UJI PENGETAHUAN : REKA BENTUK TEKNOLOGI

Tingkatan 3


UJI MINDA PT3 : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Tingkatan 3


PRAKTIS PT3 : RANGSANGAN DAN GERAK BALAS

Tingkatan 3


PRAKTIS PT3 : RESPIRASI

Tingkatan 3


PRAKTIS PT3 : PENGANGKUTAN

Tingkatan 3


PRAKTIS PT3 : KEREAKTIFAN LOGAM

Tingkatan 3


PRAKTIS PT3 : TERMOKIMIA

Tingkatan 3


PRAKTIS PT3 : ELEKTRIK DAN KEMAGNETAN

Tingkatan 3


PRAKTIS PT3 : TENAGA DAN KUASA

Tingkatan 3


PRAKTIS TOPIK : NOMBOR BULAT HINGGA 10 000

Darjah 3


PRAKTIS TOPIK : OPERASI ASAS

Darjah 3


PRAKTIS TOPIK : PECAHAN, PERPULUHAN, DAN PERATUS

Darjah 3


PRAKTIS TOPIK : WANG

Darjah 3


PRAKTIS TOPIK : MASA DAN WAKTU

Darjah 3


PRAKTIS TOPIK : UKURAN DAN SUKATAN

Darjah 3


PRAKTIS TOPIK : RUANG

Darjah 3


PRA PT3 : GOLONGAN KATA (KATA NAMA, KATA GANTI NAMA, KATA KERJA)

Tingkatan 3


PRA PT3 : GOLONGAN KATA (KATA ADJEKTIF)

Tingkatan 3


PRA PT3 : GOLONGAN KATA (KATA TUGAS)

Tingkatan 3


PRA PT3 : PEMBENTUKAN KATA

Tingkatan 3


PRA PT3 : SINTAKSIS (PEMBINAAN FRASA, KLAUSA, PEMBINAAN AYAT)

Tingkatan 3


PRA PT3 : PERBENDAHARAAN KATA

Tingkatan 3

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!