Johari Tawang
@JohariTawang
251 Followers
Bidang Kepakaran / Pengkhususan dan Pengalaman:
• Pengalaman 41 tahun ( 1973-2014) mengajar mata pelajaran Bahasa Inggeris di sekolah
rendah, menengah dan Universiti.
• B... More
Bidang Kepakaran / Pengkhususan dan Pengalaman:
• Pengalaman 41 tahun ( 1973-2014) mengajar mata pelajaran Bahasa Inggeris di sekolah
rendah, menengah dan Universiti.
• Bekas ketua pemeriksa kertas Bahasa Inggeris SPM untuk 8 tahun (1987-1994)
• Pernah dilantik menjadi penyedia kertas soalan Bahasa Ingeris 1119 untuk SPM
• Pernah menjadi pemeriksa kertas MUET
• Pernah dilantik menjadi penilai buku teks sekolah oleh Kementerian Pendidikan
• Sudah menghasilkan lebih empat-puluh buah buku-buku latihan dalam Bahasa Inggeris dan
Bahasa Melayu
• Pernah menjadi koordinator program Ijazah Sarjana Muda TESL di UiTM Dungun
• Mengendali serta menjalankan kursus Bahasa Inggeris Komunikasi untuk kakitangan YTL
Paka, Kakitangan eksekutif Petronas, Kakitangan Hotel Tanjung Jara, Kakitangan eksekutif
UMT, Guru-guru Tadika Kemas Terengganu, Guru-guru Etems Sek. Men. Teknik Dungun
• Mengendali dan mengajar kelas-kelas tuisyen Bahasa Inggeris.
• Sekarang Pengurus JT Publications (TR0116172-D) - Penerbit buku-buku akademik untuk
peringkat rendah, menengah dan IPT. Less

Lessons


Fun With English Quizzes - Practice 1

Darjah 4


Fun With English Quizzes - Practice 2

Darjah 6


Fun With English Quizzes - Practice 3

Darjah 6


Fun With English Quizzes - Practice 4

Darjah 6


Fun With English Quizzes - Practice 5

Darjah 6


Fun With English Quizzes - Practice 6

Darjah 6


Simpulan Bahasa

Darjah 6


Perumpamaan

Darjah 6


Pepatah dan Bidalan

Darjah 6


Fun With English Quizzes - Practice 7

Darjah 6


ERROR CORRECTION - Practice 1

Tingkatan 3


ERROR CORRECTION - Practice 3

Tingkatan 3


ERROR CORRECTION - Practice 4

Tingkatan 3


ERROR CORRECTION - Practice 2

Tingkatan 3


Penjodoh Bilangan - Latihan 1

Darjah 6


Penjodoh Bilangan - Latihan 2

Darjah 6


Penjodoh Bilangan - Latihan 3

Darjah 6


Penjodoh Bilangan - Latihan 4

Darjah 6


ERROR CORRECTION - Practice 5

Tingkatan 3


ERROR CORRECTION - Practice 6

Tingkatan 3


PT3 - COMPREHENSION - Short Messages (1)

Tingkatan 3


IDIOMS

Darjah 6


SIMILES

Darjah 6


A basket of Cakes

Darjah 3


NOUNS - Who am I ?

Darjah 4


Mastering 'Verbs-to-be' Practice 1 - am / is / are

Darjah 6


Mastering 'Verbs-to-be' Practice 2 - was / were

Darjah 6


Mastering 'Verbs-to-have' Practice 3 - has / have

Darjah 6


Mastering 'Verbs-to-do' Practice 4 - do / does

Darjah 6


Mastering 'Verbs-to-be' - Mixed Practice 5

Darjah 6


Mastering 'Verbs-to-be' - Mixed Practice 6

Darjah 6


Mastering 'Verbs-to-be' - Mixed Practice 7

Darjah 6


Mastering 'Verbs-to-be' - Mixed Practice 8

Darjah 6


Adjectives - Practice 1

Darjah 3


Adjectives - Practice 2

Darjah 3


Adjectives to Describe Feelings - Practice 3

Darjah 3


Useful Adjectives - Practice 4

Darjah 3


Useful Adjectives - Practice 5

Darjah 3


Useful Adjectives - Antonyms Practice 6

Darjah 3


COMPREHENSION - Short Messages Practice 2

Tingkatan 3


Comprehension : Social and Language Expressions - Practice 1

Darjah 6


Common Action Verbs - Practice 1

Darjah 1


Common Action Verbs - Practice 2

Darjah 1


Comprehension : Social and Language Expressions - Practice 2

Darjah 6


Common Action Verbs - Practice 3

Darjah 1


Common Action Verbs - Practice 4

Darjah 1


Common Action Verbs - Practice 5

Darjah 1


Vocabulary Enrichment - Practice 1 [NOUNS]

Darjah 6


Vocabulary Enrichment - Practice 2 [VERBS]

Darjah 6


Vocabulary Enrichment - Practice 3 [ADVERBS]

Darjah 6


Vocabulary Enrichment - Practice 4 [ADJECTIVES]

Darjah 6


Vocabulary Enrichment - Practice 5 [ PREFIXES ]

Darjah 6

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!