Notes
10 Prinsip Penetapan Matlamat Motivasi PT3 Tingkatan 1
What you will learn

Di akhir pembelajaran ini, pelajar mampu menentukan apakah matlamat yang hendak dicapai di dalam kehidupan dengan kaedah -kaedah bagaimana mencapai matlamat tersebut?
http://osem.me/lesson/9440/10-Prinsip-Penetapan-Matlamat copied!