Question & notes
SKALA Geografi PT3 Tingkatan 2
CHP Kemahiran Geografi
What you will learn

Bahagian ini akan menerangkan berkaitan skala yang terdiri daripada tiga jenis skala iaitu skala lurus, skala penyata dan nisbah bandingan.
http://osem.me/lesson/6220/SKALA copied!