Question & notes
أنواع الخبر Bahasa Arab SPM Tingkatan 4
CHP أنواع الخبر
What you will learn

Pembelajaran ini menerangkan konsep khabar dan jenis, kemudian i`rab dan penggunaan khabar yang betul
http://osem.me/lesson/2588/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1 copied!