Question set
Peratus (Set 1) Matematik UPSR Darjah 5
CHP Peratus
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat menguji penguasaan mereka dalam menyelesaikan masalah melibatkan peratus.
http://osem.me/lesson/14435/Peratus-(Set-1) copied!